Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

Kebudayaan Malaysia adalah suatu kebudayaan yang begitu unik dan menarik. Walaupun Malaysia sedang menuju ke

 arah sebuah negara membangun tetapi kebudayaan dan adat resam mereka tetap dipelihara. Oleh itu kebudayaan mereka yang sungguh unik itu

 tidak akan dilupakan oleh generasi seterusnya.Kebudayaan Malaysia seperti Joget Inang, Silat, kompang, Kuda Kepang, Kenduri, Tarian Bazau,

Rewang, Majlis Inai, Doa Selamat, dan banyak lagi masih lagi diamalkan. Kebanyakan kebudayaan yang sungguh unik ini adalah berasal dari kebudayaan

Melayu, kebudayaan Cina, kebudayaan India, kebudayaan Kadazan dan kebudayaan Iban